Ajándék
Kéz
2020 - KÖZÖSSÉGBEN - PROGRAM

18. Nov. 19:30 VERSENY/COMPETITION 1.

1.1. PIGEONBERRY/VARJÚHÁJ (d. Pápai Pici, kisjátékfilm/short feature, 19:5, HU)

A Varjúháj főhőse egy kisfiú, aki anyukája betegségét misztikus fenyegetésként éli meg, ami ellen egyedül ő veheti fel a harcot saját varázsereje segítségével. Apukája is retteg, hogy elveszítheti a feleségét, türelmetlen lesz a fiával és bezárkózik. Ahhoz, hogy segíthessenek azon, aki mindkettejük számára a legfontosabb, először egymáshoz kell utat találniuk...

The protagonist of Pigionberry is a little boy who experiences his mother's illness as a mystical threat, which only he can fight with his own magic power. Her dad is also terrified of losing his wife, becoming impatient with his son and closing in. In order to to help those who are most important to both of them, they must first find their way to each other...

 

1.2. BEHIND THE GLASSES BEHIND THE GLASSES (d. Mehdi Irvani, kisjátékfilm/short feaure, 2:51, IR, elsőfilmes rendezés/first film director)

A felhőkarcoló ablaktmosója furcsa dolgokkal szembesül egy unalmas munkanapon, és elégedetlenkedik az egyhangúan ismétlődő munkájával kapcsolatban.

A skyscraper windshield wiper encounters a strange occurrence on a dull work day and dissatisfied with repetitive work every day...

 

 

1.3. SPARK OR (THE ADVANTAGES OF RECORDING YOUR CONVERSATIONS) (d. Ty Glaser, kisjátékfilm/short feature, 21:30, UK, elsőfilmes rendezés/first film director)

A Szikra vagy (a beszélgetések felvételének előnyei) szívmelengető pillantás a kreatív elme és színésznő, Mathilda megpróbáltatásaiba, amikor a londoni élet viszontagságaival küzdve próbálja megtalálni az utat a boldog élet felé. Mathildával akkor találkozunk, amikor mélyponton van és a dolgok hirtelen még rosszabbra fordulnak.Mathilda az őt érő váratlan sokkhatás mellett egy izoláló megküzdési mechanizmussal is küzd, amelyre az elmúlt évben egyre jobban támaszkodott. Úgy tűnik, hogy Mathilda teljesen magára maradt a világban, és azt sem tudja, mi a következő lépés, a nővére, Cathy gyengéd intése végül mégis a szükséges kreatív irányba tereli .....

Spark or (the Advantages of Recording your Conversations)' is a warm-hearted look at the trials and tribulations of creative mind & actress Mathilda as she juggles London life trying to find her way to happier times. We meet Mathilda at her lowest, and things quickly go from bad to worse. Alongside these shocks to the system that take Mathilda by surprise, she is also struggling with an isolating coping mechanism that she has taken to leaning on more and more over the past year. Just as the world seems to have left Mathilda at a complete loss as to what to do next, a gentle nudge from her sister Cathy, eventually sends her in the creative direction she needs...

 

1.4. DANCE (d. Angela Guseva, kísérleti/experimental, 2:7, RU)

Tánc a "Jó Moszkva" jótékonysági maraton részeként megvalósuló City-Day 2014-en. Tánc: Leonid Taraszov és Olga loeva. Zene: Dmitrij Gusev.

Dance at the City Day-2014, as part of the charity marathon "Good Moscow". Dancing Leonid Tarasov and Olga loeva. Music By Dmitry Gusev.

 

 

1.5. THE NAGAIBAK CROSS (d. Svetlana Belorussova, documentary, 24:18, RU, elsőfilmes rendezés/first film director)

Oroszországban évente több mint 1000 új ortodox templom épül és nyílik meg. Napjainkban heves vita folyik arról, miért és kinek építenek ennyi vallási épületet. Az elmúlt 2 évben a dél-uráli Nagaibaks (kb. 8000 ember) 3 templomot épített. A „Nagaibaki kereszt” című film bemutatja a helyi születésű Elena Vasziljevát, aki önállóan épít templomot a Párizs nevű faluban. Nem ismeri az imákat vagy a böjtöt, a szentségeket vagy a vallási ünnepeket. Azonban a templom megnyitása az ő nagy eseménye és élete értelme.

There are more than 1,000 new Orthodox churches and temples built and opened annually in Russia. And today there is a heated debate, why and for whom so many religious buildings are being erected. Over the past 2 years, the South Ural Nagaibaks (numbering about 8,000 people) have built 3 churches. The film “The Nagaibak Cross” presents a native Nagaibak Elena Vasilieva who is independently building a church in the village called Paris. She doesn’t know prayers or fasts, sacraments or religious holidays. However, the opening of the temple is the primary event and the meaning of her life.

 

19. Nov. 21:00 VERSENY/COMPETITION 2.

2.1. GYURI (d. Szigeti Szenner Szilárd, documentary/dokumentumfilm, 17:49, RO)

Történet nélkül, egy emberről, dokumentumfilm kérdések nélkül - egy film mely egyszerre szól a magány romantikájáról, mint az egyedüllét elviselhetetlenségéről.

Without a story, about a man, a documentary without questions - a film about both the romance of loneliness and the intolerance of being alone.

 

 

2.2. SHASHEL (d. Anastasia Zhura, kisjátékfilm/short feature, 22:33, RU, elsőfilmes rendezés/first film director)

Rosszul érzik magukat együtt, rosszul érzik magukat külön. Mi történhetett ezekkel az emberekkel, akik szerették egymást? Sashel megette őket.

They feel bad being together, they feel bad being apart. What could have happened to these people who loved each other?

 

 

2.3. BYGONE (d. Amy Wright, Amy L. Wright, Emily Shordon, Will Medcalf, Sam Mowforth, Elliott Holland-Crouch, animációs film/animation film, 4:17, UK, filmegyetemi film/student film)

A távoli Prospeon-1e bolygó elszigetelt előőrsénél a családja elvesztését sirató, magányos felfedező éppen lelkiismeretével küzd, amikor egy betolakodóval kerül szembe.

 At an isolated outpost on the distant planet of Prospeon-1e, one lone explorer mourning the loss of his family suffers a conflict of conscience when faced with an intruder.

 

2.4. CLOWNS/BOHÓCOK (d. Bohl Katalin, documentary/dokumentumfilm, 6:51, HU)

A budapesti, három éves bohócképzés három fiatal tagjának elbeszélései alapján ismerjük meg a magyarországi bohócközösséget és gondolataikat a humorról.

Based on the stories of three young members of the three-year clown training in Budapest, we get to know the Hungarian clown community and their thoughts on humor.

 

 

2.5. THE MAN. (d. Roman Sinitsyn, kisjátékfilm/short feature, 5:45, RU)

Egy rendőr megérkezik a rutinszerűnek tűnő hívás helyszínére.

А police officer arrived on what seemed like a routine call.

 

19. Nov. 17:00 VERSENY/COMPETITION 3.

3.1. THE HOSTAGE TAKER/A TÚSZEJTŐ (d. Balogh Zsolt, kisjátékfilm/short feature, 30:00, HU)

A szerelem örök, mint Philemon és Baucis, vagy inkább reménytelen, nyughatatlan, és örökös keresése a másiknak?  Beteljesülés, örök életre szóló kapcsolat, vagy sikertelenség, csalódás vár ránk? Egyáltalán kik vagyunk, és milyenek vagyunk mi, EMBEREK?  Túszok, vagy túszejtők vagyunk?  Ezekre keresi a választ a TÚSZEJTŐ c. film gyönyörű Öregje, szenvedélyes mesélője, meditatív bölcs főszereplője. 

Egy városi kék busz pilótája, és utasai mintha egymással szembefordított tükörben bámulnának egymásra, amikor pillanatnyi hatalmával visszaélve a buszsofőr, fegyvertelenül kényszeríti utasait kirándulásra. A kék busz sofőrje letér a 99-es busz ismert útvonalától, hirtelen úgy döntve, végigvezeti utasait mennyei gyönyöre helyszínén, amit szerelmével, az ismerkedéstől a szakításukig élt meg.  Meg akarja osztani boldogságát megrémült utasaival, akik szemmel láthatóan kiüresedett, kiégett, boldogtalan emberek, megmutatni mit jelent a szerelem, ami képes energiát, életerőt, szabadságot adni, és ami képes megváltoztatni az egész életet.

Főhősünkről először csak sejteni véljük, hogy Ő maga az egyik utas, de az eseményeket követve valószínűleg rájövünk, hogy a buszsofőr is ugyanaz a személy lehet. Túsz és a túszejtő egy személyben?

Megúszni nem lehet semmit, az összezártság kényszerének megismerését sem, isten keresését, önmagunk felfedezését sem. Méltók, vagy méltatlanok vagyunk a szerelemre? Túszok vagy túszejtők vagyunk?  Esetleg mindkettő? Önmagunkat ejtjük akarva-akaratlanul túszul? Erre keresünk a választ, válaszokat ebben a filmben.

Is love eternal like Philemon and Baucis, or rather a hopeless, restless, and eternal search for the other? Fulfillment, eternal relationship, or failure, disappointment awaits us? We PEOPLE are simply who we are and what we are? Hostages or hostage takers? The beautiful Old Man, his passionate narrator, the protagonist of a meditative sage, is looking for answers to these in HOSTAGE TAKER.
The pilot of a city blue bus and his passengers seem to be staring at each other in a mirror facing each other when, abusing his momentary power, the bus driver forces his passengers unarmedly on a trip. The driver of the blue bus deviates from the well-known route of bus 99, suddenly deciding to guide his passengers through a place of heavenly pleasure that he experiences with his love, from acquaintance to breaking up. He wants to share his happiness with his frightened passengers, who are visibly emptied, burnt out, unhappy people, to show what love means, which can give energy, vitality, freedom, and which can change a whole life. At first, we only suspect our protagonist that He is one of the passengers, but the events follow all of us realizing that the bus driver can be the same person. Hostage and hostage taker in one person?
There is no escaping anything, not knowing the compulsion to be closed, not seeking God, not discovering ourselves. Are we worthy or unworthy of love? Are we hostages or hostage takers? Maybe both? Do we take ourselves hostage, voluntarily or unintentionally? We are looking for the answer to this, answers in this film.

3.2. BURNED (d. Fateme Mohammadi, kisjátékfilm/short feature, 14:3, IR, elsőfilmes rendezés/first film director)

Hafiz azzal tölti napjait, hogy ellopja az afgán határon elesettek tulajdonát és csempészkedik, mígnem egy nap úgy dönt, hogy elhagyja a határt azért, hogy megmentsen egy nőt és lányát

Hafiz spends her life by stealing the belonging of those killed on the Afghan border, as well as working with a Smugglers , but later  decides to get out of the border to save a woman and her daughter.

 

3.3. THE INHABITANT (d. Diego Mandelman, dokumentumfilm/documentary, 5:20, AR)

Egy elárasztott és romokban fekvő város utolsó lakója az emlékezetében és az abban még mindig fennmaradt emlékekben rejtőzik.

The last inhabitant of a town, flooded and in ruins, takes refuge in his memory and in the memories that still persist in it.

 

 

 

3.4. WOUNDS/HEGEK (d.Vidovics Ádám, kisjátékfilm/short feature, 22: 8, HU, elsőfilmes rendezés/first film director, filmegyetemi film/student film)

Egy általános iskolai tanító észreveszi, hogy az egyik diákja furcsán viselkedik. Rosszat sejt, tanácsot kér, ám idősebb kollégái szerint a gyerek csak játszik. A kislány elkezd furcsa dolgokat rajzolni, a tanító nem hagyja annyiban, behívja a szülőket. Döntenie kell, hogy túllép-e hatáskörén és beavatkozik-e a gyermek és családja életébe, avagy sem.

An elementary school teacher notices that one of his students is behaving strangely. Because he has bad feelings, asking for advice, but according to his older colleagues, the child is just playing. The little girl starts drawing weird things, the teacher doesn’t let it go, she invites the parents. He has to decide whether or not to go beyond his authority and interfere in the life of the child and her family.

 

19. Nov. 18:45 VERSENY/COMPETITION 4.

4.1. THE KESTRELS/VÉRCSÉK (d. Szabó Szonja, kisjátékfilm/short feature, 17:16, HU)

A Vércsék egy magyar kisváros serdülő lány válogatott kézilabda-csapata. Mindennapjaik edzésekkel, versenyekkel, utazással telnek. Életük a játékról, az összetartozásról szól. Kellene, hogy szóljon. A tizenöt éves Franci a csapat legjobb játékosa. Gondterhelt, elege van. Élete nagy döntése előtt áll: kilép a csapatból. Kész arra, hogy elveszítse a csapatot, a barátait. Meg kell tennie, épp azért, hogy kiálljon értük is. Legjobb barátja, Flóra, a délután folyamán még próbálja jobb belátásra bírni, de hiába. Amikor Franci felkeresi az edzőt, legjobb barátnőjét találja a férfinál...

Vércsék is a national handball team of a teenage girl from a small Hungarian town. Their daily lives are spent with trainings, competitions, travel. Their lives are about play, about belonging. Or it should be so. Fifteen-year-old Franci is the best player on the team. Troubled, fed up. Her life is about to make a big decision: leave the team. Ready to lose the team, her friends. She has to do it, just to stand up for them too. Her best friend, Flora, has even better insight during the afternoon, but in vain. When Franci visits the coach, she finds her best girlfriend at the man's ...

4.2. THE BASE JUMP ORIGIN (d. Emili Roig, Maksim Makarov, dokumentumfilm/documentary), 5:24, ES)

 

 

4.3. THE LIAR (d. Svetlana Zheleznova, kisjátékfilm/short feature, 6:51, RO, elsőfilmes rendezés/first film director, filmegyetemi film/student film)

Egy óriási szívvel és akaraterővel bíró lány meg akar menteni egy sérült cicát. De a felnőtteknek fontosabb dolga van. Vajon van valaki, aki hajlandó segíteni?

A girl with a big heart and the power of will wants to save a hurt kitten. But the grown ups have their own more important business. Is there anyone ready to lend a helping hand?

 

 

4.4. CALCUTTA MAIL (d. Praveen Pillay, kísérleti film/experimental, 1:22, IN)

Ez az úti montázs olyan pillanatok gyűjteménye, amelyek 2016-ban mélyen megérintettek a gyönyörű Kalkutta körüli 3 hetes sétám során. Ez volt az első alkalom, amikor a saját országomon kívül forgattam utcai videókat, ez pedig - a kulturális és környezeti változásokat figyelembe véve - nagyon félelmetes, az emberek szívélyessége miatt azonban mégis különleges élmény volt.

This travel montage is collection of moments which touched me deeply, during my 3week walk around the beautiful city of Calcutta 2016. It was then my first time shooting street videos outside my home state and considering the change in culture and landscape it was very intimidating. But the warmth of people made it so much special.

 

 

4.5. THE HOUSE MUST BE BUILT INSIDE…/ BELÜL KELL FELÉPÍTENI A HÁZAT… (d. Zajti Ferenc, dokumentumfilm, documentary, 42:00, HU)

Makovecz Imre és a népművelők közös tevékenysége az 1970-80-as években a magyar művelődéstörténet kellően fel nem dolgozott, homályos időszaka. A Nyitott ház közművelődési kísérlet, a Faluházak építése, a közösségfejlesztés, egyesületek alapítása, a helyi társadalom megmozdítása, a településfejlesztés, a főépítészi tevékenység hatása máig nem tudatosult. A civil szféra érdekérvényesítésének, az autonóm ember törekvéseinek megjelenése jellemzi a korszakot."

The joint activity of Imre Makovecz and the folk cultivators in the 1970s and 1980s was an unprocessed, obscure period of Hungarian cultural history. TThe effect of the Open House public culture experiment, the construction of the Village Houses, the community development, the establishment of associations, the promotion of the local society, the settlement development and the main architectural activity has not been realized. The emergence of the advocacy of the interests of the civil sphere, the aspirations of the autonomous man, characterizes the era.

 

19. Nov. 20:30 VERSENY/COMPETITION 5.

5.1. THE DAYS OF WAVE/ WAVE - A HULLÁM (d. Monory Csaba Bulcs, kisjátékfilm/short feature, 7:50, HU)

Kordokumentum. 2020.

 

 

5.2. I AM FATHER CHRISTMAS (d. Tatyana Rybinets, kisjátékfilm/short feature, 17:6, RU, elsőfilmes rendezés/first film director)

Egy szerelmes pár, a félénk Alyona és vidám Matvey Moszkvában sétálnak szilveszterkor! Boldogok voltak, .. Amikor is a fiú hirtelen megkéri a lányt! Mit fog mondani Alena: igen-t vagy nem-et? Végtére is mindentől fél a világon, de legfőképp attól, hogy férjhez menjen!

A couple in love, timid Alyona and cheerful Matvey, are walking around New Year's Eve Moscow! They were happy, you .. but suddenly he proposes to her! What will answer Alena: yes or no? After all, she is afraid of everything in the world, and especially to get married!

 

 

5.3. THE TREE HAS BEEN PLANTED (d. Irene Blei, animációs film/animation, 6:54, AR, elsőfilmes rendezés/first film director)

Animációs film a stressztűrésről, amelyben különleges engedély szükséges egy fa ültetéséhez és növekedéséhez.

Animated film about resilience, in which permission from far awy is needed to let a tree be planted and grow.

 

 

5.4. 340 DAYS AROUND THE EARTH/340 NAP A FÖLD KÖRÜL - PORTRÉFILM SCOTT KELLYRŐL (d. Berecz Péter, Meggyes Bence, dokumentumfilm/documentary,  34:03, HU, elsőfilmes rendezés/first film director)

Két magyar srác barátaival közösen nekivág Budapestről Houstonba, hogy megvalósíthassák egyik legnagyobb álmukat: interjút készíteni Amerika legismertebb űrhajósával. Scott Kelly jelenleg az Egyesült Államok legismertebb űrhajósa. Összesen négyszer járt az űrben, legutóbbi és egyben utolsó küldetésén egyhuzamban 340 napot töltött a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy milyen hatással van az emberi szervezetre a hosszútávű űrutazás. Hogyan lett egy figyelemzavaros kamaszból az Egyesült Államok legismertebb űrhajósa? Mit keres egy fémhengerben az ember egy éven keresztül az űrben? Hogy viselte mindezt az emberi szervezet? És egyáltalán milyen veszélyek leselkednek manapság az asztronautákra? A film megmutatja, hogy az egyén számára milyen fontos a közösség.

Together with his friends, two Hungarian guys set out from Budapest to Houston to realize one of their biggest dreams: to do an interview with America's best-known astronaut. Scott Kelly is currently the most famous astronaut in the United States. He has been in space a total of four times,he spent 340 days aboard the International Space Station on his most recent and final mission. The researchers were curious about the impact of long-term space travel on the human body. How did a distracted teenager become the most famous astronaut in the United States? What is a man doing in a metal box in space for a year? How did the human body handle all of this? And what dangers lurk for astronauts today? The film shows how important is the comminity for the individual.

 

20. Nov. 17:30 VERSENY/COMPETITION 6.

6.1. A DAY LIKE TODAY (d. Magda Strzyżyńska, kisjátékfilm/short feature, 18:06, PL, elsőfilmes rendezés/first film director, filmegyetemi film/student film)

Ania és a lánya úton vannak egy tehetségkutatóra. Basia kissé furcsán viselkedik, de Ania nem is veszi észre. Előadása során a lány leszalad a színpadról. Aniának ideje odafigyelnie arra, mit is szeretne a lánya.

Ania is driving with her daughter, to a talent show. Basia is acting a little weird, but Ania does not notice it. During her performance, the girl runs off the stage. Ania will have to start paying attention to her daughter's needs.

 

 

6.2. TOUCH (d. Dawn Westlake, dokumentumfilm/documentary , 7:36, USA)

Egy 91 éves apa a lányával beszélget arról, hogy milyen fontos az érintés az életében, miközben mindkettő a COVID19 járvány miatti elszigeteltségtől szenved, egymástól 2001 mérföldnyire.

A 91-year-old father reflects with his daughter on the importance of touch in his life, while both endure self-isolation amid the COVID19 pandemic, 2001 miles apart.

 

 

6.3. HONEST FINDER/BECSÜLETES MEGTALÁLÓ (d. Erdélyi Dániel, kisjátékfilm/short feature, 20:26, HU, filmegyetemi film/student film)

Lehetséges-e helytelen dolgot elkövetnünk a jó elérése érdekében? Meglátjuk.

Ferinek nehezére esik ismerkedni, ezért magányát sajátos módon próbálja feloldani: kutyákat lop kiszemelt családoktól, hogy “becsületes megtalálóként” a közelükbe férkőzhessen a befogadás reményében. Mikor közel kerül egy siketnéma kislányhoz és édesanyjához, az igazság mindent felborít.

Is it possible to do a wrong thing to achieve good? We'll see.
For Feri it is hard to get to know someone so he tries to unleash his loneliness in a special way: he steals dogs from selected families so that he can get close to them as an “honest finder” in hopes of acceptance. When he gets close to a deaf-mute little girl and her mother, the truth upsets everything.

 

 

6.4. MUSIC + ME (d. Amir Parsian Mehr, kisjátékfilm/short feature, 10:20, IR, 39, Iran, elsőfilmes rendezés/first film director)

Music + Me is a slice of life of two people who react to what is happening in their own unique way.

A Zene + Én két ember életének egy szelete, akik egyedülálló módon reagálnak a történésekre.

 

20. Nov. 18:45 VERSENY/COMPETITION 7.

7.1. A FILM BY GERGELY FENYVESI/FENYVESI GERGELY FILMJE (d. Novák Péter S., kisjátékfilm/short feature, 18:35, HU, elsőfilmes rendezés/first film director, filmegyetemi film/student film)

Emberi kapcsolataink gyakran elhidegülnek, egymástól lassan eltávolodunk, és később találkozva nem lesz igazán mit mondanunk egymásnak. Ahhoz hogy kapcsolódni tudjunk egymáshoz, saját világunkból egy pillanatra ki kell szakadnunk, figyelnünk kell a másikra.

Történetünk főszereplője Gergő, aki kisfilmjei után első nagyjátékfilmjének szereplőválogatásába kezd. Az egyik fő szerepre testvérét, Krisztiánt szeretné beválogatni. Gergő azt reméli, hogy a szerep útján sikerül bátyjával egy őszinte pillanatot megélniük, amely a leendő filmje sikeréhez is vezetne.

Gergő, after directing many short films, is in the process of casting the lead roles for his first feature film. For one of the main characters, he wants to cast his older brother Krisztián. He hopes to finally have a true moment with his brother, which would not only help their relationship, but also his film.

 

 

7.2. TANNOUR (d. Payam Ghanipour, kísérleti film/experimental, 5:6, IR, elsőfilmes rendezés/first film director, filmegyetemi film/student film )

Egy iráni hagyományos kenyérsütő pékségének, és ezen keresztül az iráni kortárs történelmi események bemutatása

A representation of an Iranian traditional bread bakery with a link to the contemporary historical events in Iran.

 

 

7.3. TRUE WORDS/FREKVENCIA (d. Venczel Zsolt, kisjátékfilm/short feature, 18:20, HU, elsőfilmes rendezés/first film director, filmegyetemi film/student film)

Egy olyan világban, ahol a hatalom betiltotta a zenét, Nándi egy szájharmónikát rejteget. Titkon szeretne újra zenélni, ehhez segítségére lesz egy új barát.

In a world where power has banned music, Nándi hides a harmonica. He secretly wants to play music again, with the help of a new friend.

 

 

7.4. SOMETHING BEAUTIFUL FROM MOTHER TERESA (d. Mateusz Golebiewski, dokumentumfilm/documentary, 11:21, PL-IN)

Létezik Isten? Miközben megpróbálja megérteni a gonosz eredetét, a film készítője egy önéletrajzi dokumentumfilmben szembesül gyermekkora gyengeségeivel és traumáival.

Does God exist? Trying to understand the genesis of evil, in an autobiographical documentary film the maker face his weaknesses and traumas from childhood.

 

 

7.5. AN INSURED LIFE (d. Jesús Martínez, kisjátékfilm/short feature, 12:34, ES, elsőfilmes rendezés/first film director)

Rule No. 1 of the good seller: the customer is not always right.

A jó eladó 1. szabálya: az ügyfélnek nincs mindig igaza.

 

 

7.6. WINDING DOWN/NYUGOVÓ (d. Papp Máté, kísérleti film/experimental, 3:43, HU, filmegyetemi film/student film)

Rövid betekintés egy diszfunkcionális kapcsolatba.

A brief look at a dysfunctional relationship.

 

20. Nov. 20:30 VERSENY/COMPETITION 8.

8.1. A FIRE IN THE SUN (d. Pepe Sapena, kisjátékfilm/short feature, 12:0, ES)

Ana hisz az abszolút szerelemben. Lucia nem. Ana és Lucia együtt mennek egy festménykiállításra. Van ott egy kép, amelyen egy férfi lebeg a levegőben, miközben éppen megcsókol egy nőt. Lucia nem szereti a festményt. Ana viszont igen.

Ana believes in absolute love. Lucia doesn't. Ana and Lucia go together to a painting exhibition. There is a picture in which a man floats in the air while kissing a woman. Lucia does not like the painting. Ana loves it.

 

 

8.2. MUSE (d. Petr Dranga, kisjátékfilm/short feature, 13:17, RU, elsőfilmes rendezés/first film director, filmegyetemi film/student film)

A csellójátékos Edward hároméves szünet után tér vissza a színpadra, a kihagyás oka személyes válsága volt, valamint az, hogy nem akart többé játszani. Túl van az érzelmi frusztráción és az azt követő mentális összeomláson. A visszatérés mind a közönség, mind a kritikusok miatt fontos, és igazi kihívást jelent számára. Svetlana a koncertteremben van, és a férfi csak a nő jelenléte miatt nem menekül el. Edward mélyen belemerül az emlékeibe, miközben zenél. Ttele van a  szeretet és frusztráció legmélyebb pillanataival ... Edward elméje legsötétebb helyeire merül. Sokáig félt ide belépni, és végül rájön, miért hagyta abba a koncertezést.

Cello player Edward returns to the stage after three years pause caused by his personal crisis and absolute desire not to perform anymore. He passed through the emotional frustration and the mental breakdown that followed. This is an important return to the audience and critics which mean a real challenge for him. Svetlana is in the concert hall and her presence doesn't allow him to leave. Edward  dives deep into his memories as he plays the music. And it is filled with moments of deepest love and frustration... Edward dives into the darkest places of his mind. He was afraid to step into them  for a long time and finally he is realising why he stopped performing.

 

 

8.3. SOLITUDE/MAGÁNY (d. Almási Zsolt, kísérleti film/experimental, 1:34, HU, filmegyetemi film/student film)

Nem azt látjuk amit hallunk, nem azt halljuk amit látunk.

We do not see what we hear, we do not hear what we see.

 

 

8.4. I HAVE SOMETHING TO DO WITH THE WORLD/NEKEM KÖZÖM VAN A VILÁGHOZ... (d. Mohi Sándor, dokumentumfilm/documentary,  52:00, HU)

A filmben az egész valóját - életvitelét, gondolkodásmódját, művészetét-betöltő Isten hívő ember portréja bontakozik ki. Önvallomás, de egyben művésztársak és szakmabéliek megszólalásaiból áll össze a kép.

The film unfolds a portrait of a God-fearing man whose whole reality - his way of life, his way of thinking, his art - is filled with faith. The picture consists of self-confession, but also of the speeches of fellow artists and professionals.

 

 

8.5. FREEZE (d. Taras Kutsenko, kisjátékfilm/short feature, 6:33, UA-CN, elsőfilmes rendezés/first film director, filmegyetemi film/student film)

Egy fiatal pár karanténba kényszerül a COVID-19 járvány idején. Mit gondolnak és mondanak ez idő alatt?

A young couple is forced to quarantine during the COVID-19 epidemic. What are they thinking and talking about during these hours?

 

21. Nov. 12:00 VERSENY/COMPETITION 9.

9.1. THE LAST FEAST OF FEODORA (d. Daria Zolotareva, kisjátékfilm/short feature, 10:51, RU, elsőfilmes rendezés/first film director, filmegyetemi film/student film)

Amikor eljön a halál ideje, Feodoráról kiderül, hogy egy titokzatos túlvilági ügynökség ügyfele, ráadásul azt i megtudja, hogy a halálnak sincs hatalma a szeretet felett.

When the time comes to die, Feodora turns out to be a client of a mysterious afterlife agency and learns that even death does not have power over love.

 

 

9.2. CIGARETTE/CIGARETTA (d. Králl Kevin, animációs film/animation, 4:42, HU, filmegyetemi film/student film)

Animációs kisfilm a dohányzás ártalmairól egy cigarettaszál életén keresztül, egészen odáig, amíg környezetével együtt el nem pusztítja saját magát. A kisfilm teljesen hagyományos módszerekkel készült, a mozgatások is kézzel készültek, csupán a vágáshoz és a hang designhoz volt elengedhetetlen a digitális utómunka.

An animated short film about the harms of smoking throughout the life of a cigarette, until it destroys itself along with its environment. The short film was made using completely traditional methods, the movements were made by hand, only digital post-production was essential for a cut and a sound design.

 

 

9.3. SOWERS OF THE SOUL (d. Malgorzata Szyszka, dokumentumfilm/documentary, 19:50, PL)

Egy nap meglátogattunk egy kis falut Délkelet-Indiában, a bengáli határ közelében. Vannak Színházak, ahol sok művész a világ minden tájáról színészetet, éneket, táncot gyakorol ... ezeket a helyeket Abani Biswas, a Milon Mela projekt vezetője hozta létre, aki Jerzy Grotowski színházi rendező lengyel munkatársa volt. Jerzy Grotowskit a munka és egy filozófikus kis énekescsoport, a Bauls érdekelte. Baul olyan ember, aki nagyon egyszerű módon halad és lépésről lépésre ismeri meg a világot. Három évvel ezelőtt felvehettük a Bauls anyagát a fesztiválon való tartózkodásunk alatt. Miért érdekelte Jerzy Grotowskit Bauls? Kik ők? Tagore szerint ők az örök vándorok, akik énekelve járják lelki útjukat. Istent  - a „szív embere-t - keresve”. A legtöbb esetben az alsó kasztokból származnak, de nem érdekli őket a háttérük - legyen az muszlim vagy hindu. A Bauls őrültet jelent. Olyan ember, aki megkérdőjelezi a régebbi társadalmi kérdéseket - a rituálékat, a szentírásokat, a templomokat, az áruk képeit, a szent helyeket, a zarándokokat, a vallási szimbólumokat és a kasztrendszert. A híres lengyel színházi művész, Jerzy Grotowsky munkája ihlette utunk során felfedeztük Bauls-t, a örök vándorok, a „hart népe” néven.

One day we  visted small village in southeast India, near border with Bengal. There are Theatre House, where  a lot of artist from all the world are practicing acting, singing, dancing... Places set up by Abani Biswas, leader of Milon Mela film. He was one of the collaborators polish theatrical director Jerzy Grotowski.  Jerzy Grotowski was interested in work and philosophy small group of singers call Bauls. Baul is someone who is going very simple way and step by step he is knowing the world.  Three years ago we were able to record the material on Bauls, during our stay at the festival. Why was Jerzy Grotowski interested in Bauls? Who are they? According to Tagore, they are the perpetual wanders who follows their spiritual path, singing. They walk thought the world in Search for God – the “Man of heart”. In most case they come from the lower reaches but they don’t care about their background – Muslim or Hindu. Bauls means crazy. It someone who questions social older  - the rituals, scriptures, temples, images of goods, holy places, pilgrims, religious symbols and also caste system During our journey inspired by the work of the famous Polish theatre artist Jerzy Grotowsky, we discovered Bauls, the perpetual wanders, called „The people of hart”.

 

 

9.4. BIRAD (d. Sachin Bhoiraje, kisjátékfilm/short feature, 18:7, IN, elsőfilmes rendezés/first film director, filmegyetemi film/student film)

Ez a kisfilm pontos képet fest Beldar közösség lakóinak életéről és mindennapi küzdelmeikről életközösségükben. A Birad története megmutatja a belga közösség a túlélésért folytatott küzdelmét. Az itt élő embereket nem tartják  a társadalomban. A túlélésért folytatott harc minden nap újrakezdődik.

This short film shows exactly how the people of Beldar community live and how they have to struggle while living in the common society. Birad is a story that shows the struggle of the people of Beldar community to survive. People in this society are not valued much in the general society. The struggle for survival begins every day.

 

 

9.5. #GOODDEED/#JÓTETT (d. Tápai Gergely, kísérleti film/experimental, 3:25, HU)

Megtört, öreg hajléktalan felé segítő kéz nyúl. Az adomány azonban ezúttal sincs ingyen, korunk nagy ellentmondása jelenik meg: kell-e like a jótett mögé? Az öregnek dönteni kell: vagy a büszkesége, vagy a forintok.

A helping hand is reaching toward the broken, old homeless. However, the donation is not free this time either, you can see the great contradiction of our time: should we like behind the good? The old man has to decide: either his pride or the forints.

 

21. Nov. 13:00 VERSENY/COMPETITION 10.

10.1. 18 MONTHS DECIPHERING DULCE'S EYES (d. Pedro Roberto Jiménez, kisjátékfilm/short feature, 19:19, ES, elsőfilmes rendezés/first film director, filmegyetemi film/student film)

18 hónapig kísértük Dulce-t, a hatéves kislányt és családját egy hosszú és nehéz, akadályokkal teli tanulási úton. Dulce fordulóponthoz ért. Ún. motoros bénulásban szenved, ezért nem tud kommunikálni, de van remény: meg kell tanulnia a szemével beszélni, ha részese, és nem csak szemlélője akar lenni a világnak.

We have accompanied Dulce, a six-year-old girl, with her family for 18 months, on a long and difficult learning trip full of obstacles. Dulce is at a critical point. She's caught in a motor paralysis and she has no way to communicate, but there's a hope: she must learn to speak with her eyes if she wants to go out into the world to stop being a mere spectator.

 

 

10.2. OUR ONLY HOME (d. Bayram Küçük, dokumentumfilm/documentary, 20:00, TK, filmegyetemi film/student film)

A dokumentumfilmről: Az afrikai törököket legelőször a 15., majd a 19. században már rendszeresen hozták Afrikából munkaerőként az Ottomán Birodalomba. Az afrikai törököket munkásként alkalmazták az égei-tengeri régió góazdaságaiban, és vidéken helyezték el őket. A köztársaság kikiáltása után megkapták a török ​​állampolgárságot. Arab, fekete törököknek vagy afro törököknek vallják magukat. Becslések szerint 5-10 ezer az afrikai török lakosok száma, a bőrszínükön kívül semmi más nem utal afrikai származásukra. A dokumentumfilm az afrikai törökök élettapasztalatairól, a társadalmi nehézségekről, a kirekesztésről és a faji megkülönböztetésről szól. Bemutatja a társadalom perspektíváját, a napi tapasztalatokat és emlékeket. Az afro-törököket ki vannak téve a szóbeli inzultusoknak, valamint az emberek gúnyos pillantásainak. Törökország egy olyan kisebbségi csoportja, akiket figyelmen kívül hagynak, alulreprezentáltak, csendesek és úgy élnek, mintha soha nem is léteznének. Azt akarják, hogy elfogadják őket a társadalomban, és nagyobb elismerést kapjanak.

About the Documentary:  Afro Turks were brought to the Ottoman Empire as a labour force in farms earliest in 15th and mostly in the 19th century from Africa. Afro Turks were employed as a labourer in Aegean regions farms and placed in the countryside. Afro Turks received Turkish Citizenship after the proclamation of the republic. They identify themselves as Arabic, Black Turks or Afro Turks. It is estimated to have a population of 5 to 10 thousands of Afro Turks, there is nothing inherited from Africa other than their skin colour. The documentary covers the life experiences of Afro Turks, social difficulties, exclusion and racial discrimination. It presents the society's perspective, daily experiences and memories. Afro Turks are bothered by the use of insulting language and disturbed by people gazing and sneering. They are one of the minority group in Turkey, ignored, underrepresented, silent, and living as if never existed. They wish to have acceptance in society and more recognition.

 

 

10.3. TALKER (d. Mehrshad Ranjbar, kisjátékfilm/short feature, 12:53, IR, elsőfilmes rendezés/first film director, filmegyetemi film/student film)

Hosszú évek óta egy idős nő ápolja beteg férjét, míg egy nap ez a szokás megszűnik.

For many years an old woman has kept her sick husband until one day this habit ends.

 

 

10.4. EVE (d. Ahmad Emad, animációs film/animation, 2:40, EG, elsőfilmes rendezés/first film director)

Eve úgy dönt, hogy megeszi azt a tiltott gyümölcsöt, amelyet a Sátán készített neki. Azt hiszi, hogy szebb lesz, mint a Lilith, ha beleharap.

Eve decides to eat the forbidden fruit that Satan made illusions for  her that she will become more beautiful  like lilth when she bite it.

 

21. Nov. 15:00 VERSENY/COMPETITION 11.

11.1. MADAME GRENIER'S TOASTER (d. Jethro Massey, kisjátékfilm/short feature, 16:50, FR, elsőfilmes rendezés/first film director)

Madame Grenier hozzáment egy kenyérpirítóhoz. Kapcsolatuk boldog, tele csodálatos emlékekkel. De mivel kenyérpirítója nem sokat beszél, néha kissé szenved a magánytól ...

Madame Grenier is married to her toaster. It's a happy relationship, filled with wonderful memories. But as her toaster doesn't talk a lot, she sometimes suffers her solitude a little...

 

 

11.2. DREAM (d. Pasang Dawa Sherpa, kisjátékfilm/short feature, 13:00, NP, elsőfilmes rendezés/first film director)

Zhangmu Lama megosztja édesanyjával álmát szeretett testvéréről, Sange-ről. Az álomban Sange nagyon dühösnek és elégedetlennek tűnik, mert halála óta nem jut el az üdvözülésig. Furcsa helyeken barangol, és egyre kétségbeesettebb. Mivel túlságosan aggódik bátyjáért,  Zhangmu elmegy egy kolostorba, imádkozik Sangeért, és megígéri neki, hogy segíteni neki üdvözülni. A lány azt reméli, hogy elmúlik testvére haragja.

Zhangmu Lama shares a dream about her beloved brother Sange with her mother. In the dream Sange seems very angry and dissatisfied with her because he is not getting any way to salvation after his death till now. He roams in weird places and is stuck in limbo. Being too much worried about him, she goes to a monastery and worships for him and promises him to help his way to salvation. Now she hopes to get rid of his anger.

 

 

11.3. LAND OF FAIRIES (THE PATH OF FERENC)/ TÜNDÉRORSZÁG (FERENC ÚTJA) (d. Nagy Viktor Oszkár, dokumentumfilm/documentary, 55:00, HU-RO)

A dokumentumfilm egy tizenötéves fiú, Antal Ferenc életének egy sorsfordító mozzanatán keresztül mesél a felnövésről, a gyökerektől és az otthontól való eltávolodásról, miközben beketintést nyerünk rövid portrékon keresztül a gyermekotthon szeretetteli közegébe és megismerjük a csángó gyerekek megrázó háttértörténeteit.

The documentary is a turning point in the life of a fifteen-year-old boy, Ferenc Antal tells about growing up, moving away from roots and home while gaining insight through short portraits into the loving environment of the orphanage and learn about the shocking nature of Csango children's background stories.

Támogató partnereink